906 80 103 agemikal@online.no
 

Våre tjenester – Maskinfirma Åge Simonsen & Sønn AS

Maskinfirma Åge Simonsen & Sønn AS utfører en rekke tjenester innen entreprenørbransjen. Vi jobber alltid etter gjeldende lover og forskrifter, og har som mål å få fornøyde kunde på bakgrunn av solid og dyktig utført arbeid. Vi utfører en del fast arbeid for Mesta, men kan hjelpe deg med bl.a:

 

  • Prosjektering – vi søker om lokal godkjenning
  • Graving – grøfter, planering, tomter osv.
  • Vann/kloakk – legging av rør, montering kummer osv.
  • Klargjøring for asfaltering
  • Massetransport – sand, stein, jord
  • Veibygging – privatveier og noe kommunalt
  • Vintervedlikehold – brøyting og strøing
  • Boring og sprenging